28 May 2019 Kategori: Öğrenceli Geziler

İstanbul Modern’de Sanat Dolu ve Eğlenceli Bir Gün
Gençler ve Çocuklar için Modern Sanatı Anlama Etkinliği
Sanatı, temel sanat kavramlarını ve sanatçı olmayı irdelemek üzerine çocuklarla müzeyi birlikte geziyoruz.

04 Şubat 2018 Kategori: Öğrenceli Geziler

 Çocuklar ve Gençler için özel etkinlikler...
2018 Ocak Yarıyıl - Sömestr tatilinde KeyifKurdu olarak benzersiz etkinlikler tasarladık. Arkeoloji Müzesinde Hazine Avı oyunundan, İstanbul Modern'de sanat akımları ve formlar üzerine bir geziye; İstanbul'un antik çağdan günümüze tarihi ve kültürel katmanlarını keşfedeceğimiz bir öğrenceli geziden, çocukların anneler-babalar ile birlikte katılacağı özel aktivitelere birçok seçenek "Çocuk Keyfi" kategorisi altında...

04 Ocak 2018 Kategori: Öğrenceli Geziler

Ayasofya Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı Müzesi

Bugünkü Hristiyan Katolik ve Ortodoks dünyasının temeli sayılan, Avrupa ve Asya’da bilinen tüm kültürleri ve uygarlıkları etkilemiş olan Bizans İmparatorluğu’nun izleri peşinde şaşırtıcı ve etkileyici bir  Hazine Avı© etkinliği…
Sadece Istanbul ve Anadolu'yu değil tüm Avrupa'yı kültürel, sanatsal, politik, sosyal açılardan etkilemiş Bizans uygarlığını ve yaşadığımız kentte bıraktığı izleri yakından tanıyıp, eğlenceli ve öğretici bir gün geçirmek isterseniz...

04 Ocak 2018 Kategori: Öğrenceli Geziler

Çocuklar için sanat dolu bir program. Modern resim ve heykel kavramları ile tanışmak, sanatsal ifade olarak iki boyut / üç boyut farkını anlamak ve yaratıcı olmak üzerine öğrenceli bir program.

29 Haziran 2015 Kategori: Çocuk - Müze - Yaratıcı Drama

keyifkurdu cocuk muze yaratici drama 865x453

İlköğretim okulları ve liselerde "Drama Kulübü" / "Kültür Sanat Kulübü" faaliyetleri olarak planlanan ve modüler yapısı ile ihtiyaca göre uyarlanabilen çağdaş bir kültür/sanat eğitim programıdır.

Bu programın amacı ilköğretim ve lise çağındaki öğrencilere yaratıcı drama ve oyunsu eğitim yöntemlerini kullanılarak çağdaş anlamda kültür, tarih ve sanat bilinci aşılamaktır. Programa katılan çocuklarda sanatsal bilgiye paralel olarak kültürel mirası ve kültürel çeşitliliği anlama, sahiplenme ve devam ettirme yetisinin gelişmesi hedeflenmektedir.

PROFESYONEL REHBERLER ve YETKİN DRAMA EĞİTMENLERİ  eşliğinde farklı  müzeleri  ve  eserleri inceleyerek  tarih, arkeoloji, mitoloji, etnografya, el sanatları  ve farklı sanat dallarında ( heykel, resim, müzik, fotoğraf, dans vb ) katılımcıların bilgi ve deneyimlerini geliştirmek ve  almakta  oldukları  çağdaş eğitime  paralel bir kültürel  farkındalık  yaratmaktır.

Müze-Drama eğitimleri için 3 farklı yaş grubuna göre farklı programlar oluşturulmuştur. (7-9) / (10-12) / (13-15) yaş gruplarına uygun olarak  program ve  ünite içeriği  değişmektedir. Üniteler sırasında  yaratıcı drama çalışmalarının yanı sıra

  • el becerisine yönelik çalışmalar,
  • yazınsal çalışmalar, 
  • ses, koku, tat üzerinde yapılan çalışmalar, 
  • yaşayan tarih ya da sözlü tarih çalışmaları gibi aktiviteler yapılmaktadır.

Tarih, Sosyal Bilgiler, Sanat, Müzik, Resim gibi ilgili branş öğretmenleri ile işbirliği içinde geliştirilen modüler programlarda öğrencilere üç aşamalı olarak eğitim veriliyor...

Her ünite:

  • Müze Öncesi Sınıf Çalışması
  • Müzedeki Uygulamalar ( İstanbul’da 20+ müze ve Anadolu’da 10+ müze ören yeri için bağımsız modüller )
  • Müze Sonrası Değerlendirme aşamalarından oluşuyor.

Programla ilgili detaylı bilgi almak veya katılım için lütfen iletisim AT keyifkurdu NOKTA com adresine e posta gönderiniz.

E-Bülten Aboneliği

ÜYE GİRİŞİ

res severa verum gaudium

KeyifKurdu @ INSTAGRAM

kk instagram screenshot web mid 190513