Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir düşüncenin / durumun / konunun / sorunun doğaçlama, canlandırma, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak yeniden kurgulanıp canlandırılmasıdır.

Bu canlandırma süreçleri usta bir eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine-mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır. Yaşayarak öğrenme, deneyimleme olarak tanımlayabileceğimiz Yaratıcı Drama her yaştan/her bireyin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Okulöncesi yaşlardan başlayarak her yaşta ve durumda kullanılabilen, temel eğitim, öğrenim, kişisel gelişim ve hatta psiko-sosyal terapi gibi sağaltım alanlarında bile başarıyla uygulanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimleri, kültürler arası çalışmalar, ev kadınlarına yönelik çalışmalar gibi alanlarda başarılı uygulamalar görülmektedir.

Yaratıcı Drama ne değildir?

  • YD oyun oynamak değildir.
  • YD tiyatro değildir.
  • YD bir eğlence aracı değildir.
  • YD tek başına bir eğitim konusu değildir.