Çocuk - Müze - Yaratıcı Drama Programı

keyifkurdu cocuk muze yaratici drama 865x453

İlköğretim okulları ve liselerde "Drama Kulübü" / "Kültür Sanat Kulübü" faaliyetleri olarak planlanan ve modüler yapısı ile ihtiyaca göre uyarlanabilen çağdaş bir kültür/sanat eğitim programıdır.

Bu programın amacı ilköğretim ve lise çağındaki öğrencilere yaratıcı drama ve oyunsu eğitim yöntemlerini kullanılarak çağdaş anlamda kültür, tarih ve sanat bilinci aşılamaktır. Programa katılan çocuklarda sanatsal bilgiye paralel olarak kültürel mirası ve kültürel çeşitliliği anlama, sahiplenme ve devam ettirme yetisinin gelişmesi hedeflenmektedir.

PROFESYONEL REHBERLER ve YETKİN DRAMA EĞİTMENLERİ  eşliğinde farklı  müzeleri  ve  eserleri inceleyerek  tarih, arkeoloji, mitoloji, etnografya, el sanatları  ve farklı sanat dallarında ( heykel, resim, müzik, fotoğraf, dans vb ) katılımcıların bilgi ve deneyimlerini geliştirmek ve  almakta  oldukları  çağdaş eğitime  paralel bir kültürel  farkındalık  yaratmaktır.

Müze-Drama eğitimleri için 3 farklı yaş grubuna göre farklı programlar oluşturulmuştur. (7-9) / (10-12) / (13-15) yaş gruplarına uygun olarak  program ve  ünite içeriği  değişmektedir. Üniteler sırasında  yaratıcı drama çalışmalarının yanı sıra

  • el becerisine yönelik çalışmalar,
  • yazınsal çalışmalar, 
  • ses, koku, tat üzerinde yapılan çalışmalar, 
  • yaşayan tarih ya da sözlü tarih çalışmaları gibi aktiviteler yapılmaktadır.

Tarih, Sosyal Bilgiler, Sanat, Müzik, Resim gibi ilgili branş öğretmenleri ile işbirliği içinde geliştirilen modüler programlarda öğrencilere üç aşamalı olarak eğitim veriliyor...

Her ünite:

  • Müze Öncesi Sınıf Çalışması
  • Müzedeki Uygulamalar ( İstanbul’da 20+ müze ve Anadolu’da 10+ müze ören yeri için bağımsız modüller )
  • Müze Sonrası Değerlendirme aşamalarından oluşuyor.

Programla ilgili detaylı bilgi almak veya katılım için lütfen iletisim AT keyifkurdu NOKTA com adresine e posta gönderiniz.

Ortaçağın sonu ve bir büyük devrin kapanması olarak kabul edilen İstanbul’un fethi ile bu eşsiz kente yerleşen ve eserleri ile onun güzelliğine güzellik katan Osmanlı’ların Şehir’deki izlerini takip ediyoruz...

Bugünkü Hıristiyan Katolik ve Ortodoks dünyasının temeli sayılan, Avrupa ve Asya’da bilinen tüm kültürleri ve uygarlıkları etkilemiş olan ve tarihin en ilginç devletlerinden biri olan Bizans İmparatorluğu’nun izleri peşinde şaşırtıcı ve etkileyici bir gezi …

KeyifKurdu Gezi Kulübü - Çocuk, Müze, Drama programı kapsamında 17 Kasım 2013 Pazar günü Topkapı Sarayı Müzesi'ni gezeceğiz...

KeyifKurdu Gezi Kulübü – Çocuk, Müze,Drama programı kapsamında TOPKAPI Sarayı Müzesini geziyoruz. Topkapı Sarayı gezisinde ana tema Osmanlı kültürü ve Saray yaşamı olacaktır.

Sosyal Medya

yaratici drama nedir