Yaratıcı Drama - Kişisel Gelişim

keyifkurdu cocuk yaratici drama kisisel gelisim 865x553

Yaratıcı Drama etkinlikleri eğlendirici - bireysel beceri geliştiren ve katılımcı ve interaktif bir ortamda kişisel gelişim imkanı sunan aktivitelerdir. Bu etkinliklere katılan gençlerin duygularını, düşüncelerini estetik yollarla ifade edebilen ve yaratıcı düşünceleri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmiştir.

Ebeveynlerin sıklıkla yakındıkları bir durum olan dijital kuşak çocuklarını (televizyon ve bilgisayara bağımlı, sosyal ilişkileri zayıflayan, çoğunlukla dijital yöntemlerle iletişim kuran) gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirilip paylaşıldığı bir ortama taşımak ve bu yolla gençlere çevrelerindeki kültürel ve sanatsal değerleri duygusal zekâlarına hitap edecek biçimde sevdirerek tanıtmak mümkündür.

Eğitim, öğretim ve kişisel gelişim alanlarında Yaratıcı Drama metotlarının kullanımı çağdaş eğitim sistemlerinin önemli bir parçasıdır.  Her yaş grubundan bireyin farklı atölyeler ve farklı içeriklerle katılabileceği Yaratıcı Drama Programları tiyatro ve drama tekniklerinden faydalanarak grup çalışması içinde, oyun ve kurgular geliştirerek durumları, olayları, sorunları kısaca hayatı yeniden yapılandırmaya yönelik çalışmalardır. Başka bir anlatımla yaratıcı drama bir  “yaşayarak öğrenme” yöntemidir.

Dil eğitiminde kullanılan en çağdaş ve verimi yöntem DRAMA ve Oyunsu Eğitim metotlarıdır. KeyifKurdu Drama ekibi farklı seviyelerde dil eğitimi için destek üniteleri olması amacıyla, Türkiye’de benzeri olmayan yeni bir program  hazırladı. Programın ana hatları Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesi (CEFR) baz alınarak hazırlandı.

Sosyal Medya

yaratici drama nedir