www.keyifkurdu.com ( KeyifKurdu Gezi Kulübü ) WEB sitesi

Bu döküman kullanıcıların, misafirlerin, kulüp üyelerinin veya iş ortaklarımızın bu web sitesini kullanımı için genel koşul ve kuralları, gizlilik politikamızı ve karşılıklı haklarını düzenlemektedir. 

Bu Gizlilik Politikası kapsamında: “KeyifKurdu”, “kulüp” veya “biz” gibi ifadeler KeyifKurdu Gezi Kulübü'nü belirtmek için kullanılmakta; “site”, “web sitesi” ifadeleri www.keyifkurdu.com  web sitesini, "Kullanıcı" "Üye" "Ziyaretçi" gibi ifadeler ise bu siteye üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir. KeyifKurdu Gezi Kulübü İnteraktif AŞ nin ticari markasıdır.


1) Genel Koşullar:

Bu Siteyi kullanıyor olmanız, siteye ait Genel Kullanım Koşulları'nı ve işbu Gizlilik Koşullarını ve Kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik Koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Siteye girmeyeniz veya kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.

2) Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi / Değişiklik:

Site sahibi olarak KeyifKurdu Gezi Kulübü, herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin diğerleri ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Değişiklik söz konusu olabileceğinden burada yazılı koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu Site ve servislerinin, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanımı, gizlilik koşullarındaki değişikliklerin kabul edildiği anlamını taşır.

3) Ziyaretçi Bilgilerinin Toplanması:

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve TÜRSAB Kanunu, 05.10.2007 tarihli Seyahat Acenteleri Yönetmeliği, 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği ve ilgili sair turizm, seyahat veya ulaşım ile ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kullanıcılara ait muhtelif bilgilerin ve kişisel verilerin toplanması gerekli olmaktadır.

İlgili yasalar gereği, KeyifKurdu tarafından sunulan herhangi bir ürün, hizmet veya servisten yararlabilmesi için; ad, soyad, kimlik ve pasaport bilgileri; yaşanılan yer, IP bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri; yaş, cinsiyet ve sağlık durumlarına dair özel nitelikli kişisel veriler; meslek, çalışma ve eğitim durum bilgileri, yurtiçi ve yurtdışına seyahat için Mevzuat’ın ve/veya vize alınması için seyahat edilecek ülkenin ilgili resmi makamlarının gerektirdiği sair tüm diğer yolcu ve seyahat bilgileri, v.b. kişisel bilgilerin sisteme girilmesi veya işlenmesi gerekebilir.

Siteye giriş yapan, herhangi bir şekilde kullanan, siteye herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm kullanıcılar bu şartlara ve kurallara uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.

4) Kişisel Bilgilerin İşlenmesi:

KeyifKurdu Gezi Kulübü, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

Sitenin ziyaret edilmesi, herhangi bir servisten yararlanılması sırasında; ad, soyad, kimlik bilgileri veya IP bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası v.b. kişisel bilgiler siteye verilmiş, kaydedilmiş olabilir. Bu bilgilerin bütünü KeyifKurdu Gezi Kulübü ve bu Siteyi işletmek üzere birlikte çalıştığı İş Ortağı dışında kimseye açık değildir.

Site sahibi, kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgileri yalnızca toplanma amaçlarına (örneğin adınıza gerekli rezervasyonlar yapılması, seyahat sigortası amacıyla sigorta şirketine kişisel verileri aktarmak, e-bülten duyuruları gönderilmesi vs.) veya hizmetlerimiz ile ilgili misafir memnuniyetini ölçmek ve önerileri değerlendirebilmek, belirli hizmetlere ilişkin kullanıcı güvenliği ve bazı istatistiki değerlendirmeler yapmak için ilgili gizlilik uyarılarına uygun olarak veri tabanlarında tasnif edip saklayabilir, Site ve servis amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabilir. Kullanıcı, vermiş / açıklamış / kaydetmiş olduğu kişisel bilgilerin Site ve servis amaçlarıyla uyumlu olarak kısmen ya da tamamen kullanılabileceğini dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduğunu kabul etmiş sayılır.

Kişisel bilgiler hiçbir koşulda dağıtılmaz, satılmaz ve ticarete konu edilemez.

Hassas Bilgiler: Site sahibi, kullanıcılardan yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk ve etnik kimlik, siyasi düşünceler, dini ve diğer benzeri inançlar gibi hassas bir bilgi talep etmemektedir. Bu bilgilerin verilmiş, kaydedilmiş olmasından dolayı KeyifKurdu Gezi Kulübü’nın bir sorumluluğu yoktur.

Şifre bilgileriniz veri tabanlarında yüksek kalitede şifreleme ile tutulmakta, KeyifKurdu Gezi Kulübü ya da birlikte çalıştığı kurumlar dahil bu şifrelere kimse erişememektedir. Şifrelerinizi istediğiniz zaman ilgili menü bağlantısını ve sistemde yer alan e-postanızı kullanarak sıfırlayarak değiştirebilirsiniz.

Bilgileriniz kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesine istinaden ayrıca 8. ve 9. maddelerindeki koşullara uygun olarak paylaşılabilecektir.

5) Kullanıcıların Sorumluluğu: 

Kullanıcı olarak bu Siteye aktarılan/girilen her türlü bilgiden, girilen Site veya bağış veya ödeme gibi servislere yerleştirilen, iletilen veya bu Site aracılığıyla gönderilen tüm materyalden / bilgiden (her türlü yazı, makale, doküman, iletilen görüş ve düşünceler dâhil) kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Siteye iletilen / gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını kabul ve garanti etmiş sayılır.

KeyifKurdu Gezi Kulübü’nün, gerektiği hallerde Siteye konulan ve kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. KeyifKurdu Gezi Kulübü, herhangi kullanıcı ya da Site içeriğinde yer alan içeriği / bilgiyi ön-elemeye tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekme, değiştirme, geri çevirme veya Site kapsamından çıkarma haklarını saklı tutmakta, ancak KeyifKurdu Gezi Kulübü’nün bu yönde herhangi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

6) Haklarınız:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınıza ve kişisel verilerinize dair her türlü soru veya bilgi talebi, aşağıda yeralan Kulüp iletişim araçları üzerinden yapılabilir.

7) Güvenlik:

Kullanıcılar; internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. her türlü bilginin, 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Site yüksek güvenlikli SSL sertifikasına sahiptir. Bu nedenle site ve kullandığınız istemci arasındaki, site ve ödeme şirketleri, bankalar arasındaki tüm iletişim şifreli olarak yapılmakta, aradaki iletişim başkası tarafından izlenememektedir.

KeyifKurdu Gezi Kulübü bilgilerinizin güvenliği için bilinen tüm önlemleri almaktadır. Kendi kullandığınız bilgisayar ya da mobil cihazlarda ortaya çıkabilecek tüm güvenlik sorunlarından (işletim sistemi ya da yazılım açıkları, virüsler ya da diğer zararlı yazılımlar, ekranınızın başkası tarafından görülmesi vb) sizin sorumlu olduğunuzu anımsatmak isteriz.

KeyifKurdu Gezi Kulübü hiçbir şekilde bu site üzerinden kredi kartı bilgileri, şifre, PIN kodu veya benzeri bilgi almamaktadır, lütfen bu bilgileri formlarda belirtmeyiniz. Kullanıcının bu tür kritik bilgileri verdiği durumlar tamamen kendi sorumluluğu altındadır ve kullanıcılar KeyifKurdu Gezi Kulübü’nün bir sorumluluğu olamayacağını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

KeyifKurdu Gezi Kulübü, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.

8) Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının İhlali:

KeyifKurdu Gezi Kulübü, gizlilik koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların site ve servislere erişimini askıya alma, sonlandırma hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Bu, koşulların kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.

9) Diğer Koşullar:

Bu metinde yer almayan durumlarda T.C. yasaları ve diğer mevzuatı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümler geçerlidir.

10) Bilgi ve İletişim:

keyifkurdu.com web sitesi gizlilik ve kullanım koşullarına ilişkin sorularınız için info AT keyifkurdu NOKTA com adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 


Sosyal Medya