Yaratıcı Drama ile Kişisel Gelişim

Eğitim, öğretim ve kişisel gelişim alanlarında Yaratıcı Drama metotlarının kullanımı çağdaş eğitim sistemlerinin önemli bir parçasıdır.  Her yaş grubundan bireyin farklı atölyeler ve farklı içeriklerle katılabileceği Yaratıcı Drama Programları tiyatro ve drama tekniklerinden faydalanarak grup çalışması içinde, oyun ve kurgular geliştirerek durumları, olayları, sorunları kısaca hayatı yeniden yapılandırmaya yönelik çalışmalardır. Başka bir anlatımla yaratıcı drama bir  “yaşayarak öğrenme” yöntemidir.

Yaratıcı Drama ile Kişisel Gelişim Programları YDKG, bireyin özel yaşamında, aile ortamında veya sosyal ilişkilerinde kendine güvenen, pozitif iletişim kuran, sosyal ilişkileri güçlü, başarılı ve doğal olarak mutlu kişiler olmaları için destek sağlar. Tiyatro, Müzik, Dans gibi farklı sahne sanatlarını ve Sinema-Edebiyat-Şiir gibi sanatsal aktiviteleri derinliğine kullanarak kişisel gelişime somut katkı sağlamayı hedefleyen YDKG Programları ile aşağıdaki kazanımlar hedeflenmektedir.

YDKG Programları kazanımlar

Çocuklar için Gençler için Yetişkinler için

Duygularını tanımasını ve kontrol etmesini öğrenme

Arkadaş ilişkilerini iyi yönetebilme

Kendi kişiliğini grup içinde koruyabilme

Kendi özelliklerini ve potansiyelini fark edebilme

Dil Becerilerini ve ifade yeteneğini geliştirme

Özgüveninin gelişmesi

Diğer bireylerin farklılıklarını anlama ve saygı gösterme

Yaratıcılık ve estetik değerlerin gelişimi

Sosyal becerilerinin güçlenmesi ve işbirliği yapabilme becerisi

Yaşadığı sorunlarla başa çıkabilecek duygu, düşünce ve davranışları oluşturabilme

Olumlu düşünme ve davranma alışkanlığının kazanılması

Kendi karakter özelliklerini ve duygularını tanıması

Duygularını kontrol etmeyi öğrenme

Hayal gücünü geliştirme ve ifade edebilme

Kendisini ve isteklerini daha iyi ifade edebilmesi

Dil Becerilerini ve ifade yeteneğini geliştirme

Sosyal anlamda dikkat ve algısının gelişmesi

İletişim becerilerinin güçlenmesi

Kendisini grup içinde değerlendirme ve var edebilme

Yaratıcılık ve estetik değerlerin gelişimi ve kültürel değer kavramının gelişmesi

İnsanların diğer insanlar / durumlar /doğal olaylar ile ilişkilerini kavrama ve anlama

Problem çözme becerileri kazanma

Kendini, karakterinin güçlü ve zayıf yönlerini ve sınırlarını daha iyi tanıma

Hayal gücünü kullanma ve yaratıcılığı geliştirme / pekiştirme

İletişim becerileri ve empati becerisini geliştirme 
Moral değerleri geliştirme

Sanatsal ve kültürel anlayış kazanma

Eleştirel düşünme ve özeleştiri yeteneği geliştirme

Yeni / farklı çözümler üretme yeteneğini geliştirme

Sosyal gelişim ve takım ruhu ile birlikte çalışma becerisi

Bireylerde grup planlaması ve grupla karar verme yeteneği geliştirme

Problemler ve krizler karşısında sakin ve akılcı çözüm üretme becerisi kazanma

 

Dikkat-Algı, İletişim ve Sorun Çözme temaları ile ilgili davranış ve tutumlarını ortaya koyacak oyunlar oynarlar. Bu oyunlardaki tutumları psikolog ve liderler tarafından gözlemlenerek her çocuk için geliştirme ortamında doğru-yanlış, güzel-çirkin, iyi-kötü, başarılı-başarısız gibi kavramlar olmadığından çocuklar kendilerini özgürce ifade etme olanağı bulurlar.
Bu kategoriden diğerleri (önceki-sonraki makaleler): « Yaratıcı Drama - Kişisel Gelişim Yaratıcı Drama ile Dil Eğitimi »
Yorum yapmak için oturum açın